Luật Bất Động Sản

Đã bắt đầu siết chặt tín dụng bất động sản bắt đầu từ năm 2017

Horea đề nghị: “Nếu sửa đổi điều 5 Thông tư 36/2014/TT-NHNN thì cho phép tổ chức tín dụng được sử dụng 50% nguồn vốn ngắn

Người có thu nhập thấp sẽ được hưởng gói hỗ trợ mua nhà thế nào?

Cũng theo HoREA thì Chính phủ nên thông qua điều kiện cần để cho người có thu nhập thấp được vay vốn mua nhà đó

Tìm hiểu vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (P1)

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây

Tìm hiểu luật về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất (P2)

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bổ sung

Tìm hiểu luật cư trú với trường hợp đăng ký tạm trú, đổi hộ khẩu

Tờ khai chuyển đổi hộ khẩu (không bắt buộc, tùy trường hợp mới được yêu cầu)- Tài liệu hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh

Hướng dẫn quy trình làm sổ đỏ thành công

Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu